پاورپوینت آداب و رسوم استان قزوین
فهرست: مقدمه آداب و رسوم قزوین خود ارزیابی دانش های ادبی گفتگو فعالیت های نوشتاری منابع چکیده: نوروز در قزوین مردم استان قزوين مانند مردم ديگر مناطق ايران، از اوايل اسفندماه خود را براي برگزاري مراسم سال نو آماده مي کنند. آن ها همراه خانه تکاني و نظافت، به خانه تکاني دل هاي خود مي پردازند و در روز عيد با چيدن سفره هاي رنگين، پذيراي ميهمانان خود مي شوند. آن ها در سفره هاي پارچه اي قلمکار و ظروف رنگارنگ بلوري، انواع شيريني هاي خانگي، انجير، آلبالوي خيس شده، نخود، کشمش و نقل و نوعي توت را که با خمير پودر پسته و بادام درست مي کنند، مي چينند و به ميهمانان تخم مرغ رنگ شده (با پوست پياز) عيدي مي دهند. امروزه از روز اول عيد، ديد و بازديدهاي خانوادگي آغاز مي شود و تا قبل از ۱۳ به در پايان مي گيرد. خود ارزیابی: ۱-چه آدابی را باید در نوروز قزوین رعایت کرد؟ ۲-مردم قزوین در نوروز چگونه از مهمانان خود پذیرایی می کنند؟ ۳-از این درس چه نتیجه ای می گیرید؟ دانش های ادبی: تخلّص بسیاری از شاعران، نام شعری خود را در پایان شعربیان می کنند، به این نام « تخلّص » و به بیتی که دارای تخلص باشد، « بیت تخلّص» می گوین...
دریافت فایل